Pierwszą Rozmowę Europamiasta 2018

Trendy w rozwoju miast i transformacji miejskiej na Dolnym Śląsku – implikacje dla Europamiasta Görlitz/Zgorzelec

16 stycznia 2018 r │ o godzinie 17:00-18:30 │ w IZS, przy Gottfried-Kiesow-Platz nr 1

Województwo dolnośląskie wskazywane jest w wielu raportach oceniających sytuację społeczno-gospodarczą polskich regionów jako obszar dynamicznego rozwoju, trwałego wzrostu jakości życia i utrzymującej się atrakcyjności inwestycyjnej. Jest to jednak obraz bardzo zgeneralizowany. Wrzeczywistości Dolny Śląsk to region jaskrawych kontrastów i zróżnicowanej dynamiki rozwoju gdzie występują równolegle przeciwstawne sobie trendy.

W województwie obserwuje się w ostatnich latach stały spadek liczby mieszkańców miast, który dotyczy 81 spośród 91 miast. W latach 2010-2016 największy ubytek liczby mieszkańców (powyżej 6%) miał miejsce w miastach obszaru Sudetów. Największy przyrost liczby mieszkańców odnotowuje się w miastach małych w obszarze funkcjonalnym Wrocławia.

W dwóch obszarach funkcjonalnych wrocławskim i legnickogłogowskim obserwowane są zmiany wynikające ze wzrostu PKB per capita. W obszarach tych utrzymuje się niski poziom bezrobocia oraz wzrost liczby mieszkańców. Towarzyszą temu wyzwania związane z procesem suburbanizacji i wzrastającej kongestii. Odmienne tendencje obserwowane są w obszarze Sudetów, na Łużycach i w północnych powiatach województwa.

Jednym z mocniej akcentowanych wyzwań miast województwa dolnośląskiego są problemy zanieczyszczenia powietrza, w przeszło 80% pochodzące z sektora komunalno-bytowego, za co odpowiedzialne są przestarzałe systemy ogrzewania, brak działań termomodernizacyjnych budynków, rozproszona zabudowa i niska efektywność energetyczna struktur osadniczych.

Wyzwaniem dla polityki rozwoju regionalnego są także procesy depopulacyjne małych miast województwa, utrata ich funkcji a w związku z tym potrzeba zdefiniowania nowych ich ról i relacji przestrzennych.