W jaki sposób można dostosować miasta i regiony do zmian demograficznych, społeczno-gospodarczych i ekologicznych?

W jaki sposób może się udać głęboka transformacja w kierunku zrównoważonego rozwoju istniejącej substancji?

Jakie możliwości stwarza rewitalizacja małych i średnich miast, tak aby uniknąć budowy nowych obiektów i związanego z tym wykorzystania zasobów w centrach miast oraz aby zachować jakość życia i dziedzictwo kulturowe na miejscu?

Jak procesy transformacji udają się w miastach o ograniczonych możliwościach i w regionach dotkniętych zmianami strukturalnymi?

Tymi pytaniami zajmuje się IZS w Görlitz. Centrum stosuje podejście transdyscyplinarne, w którym identyfikacja potrzeb badawczych, tworzenie wiedzy, pilotażowe zastosowanie nowych rozwiązań, jak również refleksja i dalszy rozwój odbywają się wspólnie z podmiotami zajmującymi się rozwojem miast i regionów. Interdyscyplinarne i transdyscyplinarne badania uzupełniane są działaniami transferowymi w regionie, jak również na poziomie krajowym i międzynarodowym. Europamiasto Görlitz/Zgorzelec pełni rolę transgranicznego laboratorium miejskiego. Międzynarodowa sieć współpracy Centrum obejmuje przede wszystkim region Europy Środkowej i Wschodniej.

IZS jest wspólną placówką Instytutu Leibniza ds. Ekologicznego Rozwoju Przestrzennego w Dreźnie (IÖR) oraz Międzynarodowego Instytutu Akademickiego (IHI) w ZittauDrezdeńskiego Uniwersytetu Technicznego. Kolejnymi partnerami są miasto Görlitz wraz z komunalnym przedsiębiorstwem mieszkaniowym KommWohnen oraz Niemiecka Fundacja Ochrony Zabytków.

Görlitz jako lokalizacja oferuje nam niezwykle interesujące środowisko badawcze o szczególnych wyzwaniach i potencjałach transformacji urbanistycznej, między innymi ze względu na rozległą historyczną tkankę budowlaną miasta, zmniejszającą się liczbę mieszkańców, zmiany strukturalne od 1990 roku, jak również obecne wysiłki zmierzające do osiągnięcia neutralnego klimatycznie rozwoju miast do 2030 roku. IZS powstał w 2014 roku z przekształcenia Centrum Kompetencji na rzecz Rewitalizacji Miast w Görlitz.