Migracja i przebudowa miast

Migracje odgrywają ważną rolę, szczególnie w kurczących się i skurczonych już miastach i ich dzielnicach.

Zastanawiamy się przy tym nad perspektywą potencjalnych napływających mieszkańców, jak również nad perspektywą lokalnej społeczności miejskiej.

Odzwierciedlamy wymagania lokalizacyjne i czynniki lokalizacyjne oraz badamy wzajemne powiązania między aspektami strukturalno-materialnymi i społeczno-pozamaterialnymi.

Publikacje

Pilz, Madlen; Rößler, Stefanie; Friedrich, Katja
Die zwei Seiten der Infrastrukturen: Unterstützung und eingeschränkte Teilhabe  
In: StadtumMig-Projektteam (...; Rößler, Stefanie; ...; Friedrich, Katja; ...) (Hrsg.) : Vom Stadtumbauschwerpunkt zum Einwanderungsquartier. Herausforderungen und Perspektiven für ostdeutsche Großwohnsiedlungen, 2023, S.61-65
https://doi.org/10.18452/25294

Rößler, Stefanie; Friedrich, Katja
Voraussetzungen öffentlicher Räume als Orte für Begegnungen und Aneignung  
In: StadtumMig-Projektteam (...; Rößler, Stefanie; ...; Friedrich, Katja; ...) (Hrsg.) : Vom Stadtumbauschwerpunkt zum Einwanderungsquartier. Herausforderungen und Perspektiven für ostdeutsche Großwohnsiedlungen, 2023, S.39-51
https://doi.org/10.18452/25294

StadtumMig-Projektteam (...; Rößler, Stefanie; ...; Friedrich, Katja; ...) (Hrsg.)
Vom Stadtumbauschwerpunkt zum Einwanderungsquartier. Herausforderungen und Perspektiven für ostdeutsche Großwohnsiedlungen  
2023
https://doi.org/10.18452/25294

Knippschild, Robert
Qualifed migration  
In: Kërçuku, Agim (Ed.) : Shrinking Cities in Reunified East Germany. Routledge Research in Planning and Urban Design. London : Routledge, 2022, S.192-198
https://doi.org/10.4324/9781003315636

Bernt, Matthias; El-Kayed, Nihad; Milstrey, Ulrike; Rößler, Stefanie
Stadtumbau und Migration. Herausforderungen für Großwohnsiedlungen im Umgang mit Einwanderung  
In: PlanerIn (2021) 1/2021, S.51-52

Riechel, Robert; Bernt, Matthias; Pilz, Madlen; Keskinkilic, Leoni; Wiegand, Anna; Rößler, Stefanie; Friedrich, Katja; Milstrey, Ulrike; Sinning, Heidi; Hanhörster, Heike; Hans, Nils; Schmiz, Antonie
Synthese Paper * Nr. 2. Zukunftsstadt und urbane Transformation – SynVer*Z. Migration und Teilhabe in städtischen Wohnquartieren. Ergebnisse aus dem Fokusthema „Sozialer Zusammenhalt und Migration“ der BMBF-Zukunftsstadtforschung. Thesen für die Praxis 
Berlin : Gröschel Branding GmbH, 2021

Bernt, Matthias; Pilz, Madlen; Friedrich, Katja; Rößler, Stefanie; El-Kayed, Nihad; Hamann, Ulrike; Milstrey, Ulrike; Nader, Thomas
StadtumMig: Vom Stadtumbauschwerpunkt zum Einwanderungsquartier? Working Paper 1: Darstellung des Untersuchungsdesigns
2020