Nauczanie

Akademicka dydaktyka jest dla nas ważna w kontekście przekazywania wiedzy i inspirowania adeptów w nauce i praktyce naszymi badaniami.

Oprócz regularnych zajęć dydaktycznych opiekujemy się pracami dyplomowymi i stażystami. Prace dyplomowe studentów ukierunkowujemy na zagadnienia praktyczne i włączamy ekspertów w ich opracowanie i prezentację. W sposób ukierunkowany pozyskujemy i obejmujemy opieką doktorantów, by umożliwić im dogłębne zbadanie szczególnie istotnych zagadnień w naszej dziedzinie badań.