Archiwum projektów

StadtumMig I – Od obszaru rewitalizacji do dzielnicy imigracji? Nowe perspektywy dla peryferyjnych dużych osiedli mieszkaniowych; Podprojekt B: Przestrzeń publiczna

REVIVAL! – Rewitalizacja historycznych miast na Dolnym Śląsku i w Saksonii

TRANS-URBAN-EU-CHINA

Miasto na próbę - mieszkanie i praca w Görlitz

Matryca rewitalizacji miasta Görlitz

Projekt modelowy ładu przestrzennego (MORO): Gra planistyczna "Adaptacja peryferyjnych struktur osadniczych"

Ochrona i dalszy rozwój różnorodności biologicznej w kontekście zintegrowanego rozwoju miast z uwzględnieniem możliwości niemieckiego finansowania rewitalizacji miast [Städtebauförderung]

Mieszkanie na próbę na starym mieście w Görlitz

Gra planistyczna "Adaptacja peryferyjnych struktur osadniczych" (opracowanie wstępne MORO)

Różnorodność biologiczna i ochrona przyrody w programie rewitalizacji miast