Program badawczy i jego wiodących zagadnień

Badania IZS są prowadzone zgodnie z programem badawczym IÖR i są przypisane do obszaru badawczego "Zdolności transformacyjne". Wiodące zagadnienia tego obszaru badawczego to:

  • W jaki sposób można zrozumieć i skonceptualizować zdolności transformacyjne systemów miejskich i regionalnych?
  • W jaki sposób można identyfikować, oceniać i porównywać zdolności transformacyjne konkretnych systemów miejskich i regionalnych?
  • W jaki sposób można opracowywać koncepcje, narzędzia i metody zarządzania w celu zwiększenia zdolności do inicjowania, kierowania, przyspieszania i stabilizowania zmian transformacyjnych w miastach i regionach?

W ramach tego obszaru badawczego i jego wiodących zagadnień zgłębiane są w IZS specyficzne aspekty zmian transformacyjnych w małych i średnich miastach położonych na peryferiach, jak również w regionach dotkniętych zmianami strukturalnymi. W ten sposób IZS jest również osadzony w profilu badawczym IHI Zittau "Bioróżnorodność i odpowiedzialne zarządzanie".