Polityka prywatności

Leibniz Instytut Ekologicznego Rozwoju Przestrzeni w Dreźnie przywiązuje szczególną uwagę do sfery prywatnej użytkowników strony internetowej. Z tego względu informujemy, iż podczas użytkowania tej stronny, Instytut nie zapisuje żadnych danych osobowych. Dostawcą naszych usług internetowych jest firma jweiland.net. Tak jak u każdego innego dostawcy usług internetowych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych oraz zabezpieczenia przedsiębiorstwa, zapisywane zostają tymczasowo dane o ruchu połączeń internetowych. To samo dotyczy się użytkowania hiperłącza do wiadomości e-mail. W tym wypadku wysłane zostaną tylko te dane do odbiorcy, które zostały podane przez nadawcę. Wyłącznie w przypadku uzasadnionego nadużycia lub podejrzenia o popełnieniu czynu karalnego, uwzględniając przepisy prawne, może dojść do identyfikacji lub analizy danych.

Pragniemy zwrócić szczególną uwagę, iż ogólne przesyłanie danych w szczególności przez wiadomości e-mail, ogólnie związane jest z ryzykiem. Z tego powodu nie jest wykluczone, że podczas przesyłania danych, nieupoważnione osoby uzyskają dostęp do informacji.

Ponieważ nie zostają zapisywane żadne dane osobowe podczas użytkowania strony internetowej, wobec tego żadne dane nie zostają przekazywane do państw trzecich, jak również poza zakresem stosowania dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. nr. L281 z dnia 23 listopada 1995, strona 31).

Na stronie internetowej Instytutu znajdują się hiperłącza, które zawierają łącza do stron internetowych innych oferentów. Na zawartość tych witryn Instytut nie ma wpływu, dlatego niniejsza deklaracja o polityce prywatności nie obejmuje ich.

Cookies
Strony internetowe używają częściowo tzw. "Cookies", które nie wyrządzają żadnych szkód urządzeniom użytkującym oraz nie zawierają wirusów. "Cookies" służą po to, aby nasza oferta była przyjazna dla użytkownika, efektywna oraz bezpieczna. "Cookies" to niewielkie informacje tekstowe, które zostają zapisane na komputerze użytkownika oraz w wyszukiwarce.

Większość przez nas używanych "Cookies" są sesyjne, które na końcu każdego użytkowania zostają automatycznie usunięte. Inne "cookies" zostają zapisane na urządzeniu tak długo, aż użytkownik ich nie usunie. To umożliwia, przy okazji kolejnych odwiedzin, ponowne rozpoznanie wyszukiwarki użytkownika.

Użytkownik ma możliwość dostosowania ustawień w swojej przeglądarce tak, że o każdym zastosowaniu "Cookies" zostanie poinformowany i będzie miał możliwość w poszczególnych przypadkach zezwolić, generalnie wykluczyć jak i włączyć automatyczną kasację po każdym zamknięciu witryny. Przy deaktywacji "Cookies" na stronie internetowej mogą wystąpić błędy.

Dzienniki serwerów
Dostawca strony internetowej automatycznie pobiera oraz zapisuje informacje, jako tzw. Log-Files, które przeglądarka użytkownika automatycznie wysyła. To są:

typ oraz wersja przeglądarki

system operacyjny

URL

Hostname użytkującego komputera

godzinę oraz zapytanie serwera

Te dane nie zostają przyporządkowane konkretnym użytkownikom. Nie następuje łączenie tych informacji z innymi danymi. Zastrzegamy sobie prawo do możliwości sprawdzenia owych danych w momencie, w którym doszło do użytkowania sprzecznego z prawem.
 

W razie pytań dotyczących polityki prywatności Instytutu, proszę zgłaszać się do pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych Leibniz Instytutu Ekologicznego Rozwoju Przestrzeni w Dreźnie.