Media i społeczeństwo

Wyniki naszej pracy są prezentowane w różnych formach.

Zgodnie z naszym transdyscyplinarnym rozumieniem badań naukowych, opracowujemy wyniki i zalecenia w sposób odpowiedni dla odbiorców.

Oprócz artykułów naukowych, publikujemy artykuły w czasopismach zorientowanych na praktykę, formułujemy rekomendacje polityczne w kompaktowych policy briefs i wizualizujemy wyniki na wystawach publicznych.

Nasi naukowcy są również obecni w różnego rodzaju mediach