Rozmowy Europamiasta

"Rozmowy Europamiasta" są platformą debat na tematy rewitalizacji i rozwoju nie tylko miast Görlitz i Zgorzelec. Przedstawiane i poddawane pod dyskusję aktualne wyniki badań oraz doświadczenia praktyków mają wpływać na dalszy rozwój tych miast. Dla licznych podmiotów i osób uczestniczących w urbanistycznym kształtowaniu miast oraz wszystkich zainteresowanych stanowią one forum dyskusji, transgranicznej wymiany myśli i współudziału w kształtowaniu przestrzeni miejskiej.

Rozmowy Europamiasta są tłumaczone na język niemiecki i polski.

 

1/2023 | Regionalna transformacja energetyczna i lokalna neutralność klimatyczna. Aktualne spostrzeżenia ze Zgorzelca i Görlitz


27 marca 2023 r. | od godz. 17:00 do ok. 18:30 | w Interdyscyplinarnym Centrum Transformacyjnej Rewitalizacji Miast (IZS), Gottfried-Kiesow-Platz 1, 02826 Görlitz

Referenci: Agnieszka Spirydowicz (Zklaster Zgorzelec) i Linda Maiwald (IZS)

Transformacja energetyczna jako istotny element do osiągnięcia neutralności klimatycznej dzieje się lokalnie. W tym celu gospodarka, polityka, administracja, nauka i społeczeństwo obywatelskie muszą działać w tym samym kierunku. Co aktualnie dzieje się na tym i innych obszarach związanych z klimatem w Europamieście Görlitz/Zgorzelec? Całkiem sporo - niektóre działania są ściśle skoordynowane, inne inicjatywy są mało znane w drugiej połowie miasta.

Z jednej strony przedstawiamy sieć Zklaster ze Zgorzelca oraz jej działania, sukcesy i perspektywy. Z drugiej strony przedstawiamy wgląd w projekt TRUST dotyczący neutralnego klimatycznie rozwoju miasta w Görlitz.

Z przyczyn organizacyjnych prosimy o zgłoszenia do 23 marca 2023 r na adres izs-goerlitzioer@ioer.de.