Polityka i praktyka

Aktywnie wykorzystujemy wiedzę zdobytą w naszej pracy badawczej, aby doradzać organom politycznym, administracyjnym i praktykom.

W ramach tego dostosowanego do potrzeb grupy docelowej transferu wiedzy przygotowujemy wyniki badań naukowych w sposób zorientowany na praktykę i wprowadzamy je do odpowiednich polityczno-administracyjnych procesów decyzyjnych. W celu zapewnienia skuteczności przekazywanych przez nas w ramach doradztwa treści w politycznych procesach decyzyjnych, stosujemy różne sposoby podejścia dostosowane do sytuacji. Należą do nich policy briefs, konsultacje, wysłuchania i opinie.