Oświadczenie o dostępności

Interdyscyplinarne Centrum Transformacyjnej Rewitalizacji Miast (IZS) dokłada starań, by jego strony internetowe i aplikacje mobilne były dostępne bez barier zgodnie z Saksońską Ustawą o Integracji (SächsInklusG) oraz Ustawą o Stronach Internetowych bez Barier (BfWebG) w połączeniu z Rozporządzeniem o Technologiach Informacyjnych bez Barier (BITV 2.0). Uzupełnieniem ustawy BfWebG jest rozporządzenie o stronach internetowych bez barier (BfWebVO). Ustawy te zostały opracowane zgodnie z dyrektywą (UE) 2016/2102.

Niniejsza deklaracja o dostępności dotyczy

URL: izs-goerlitz.ioer.de


Status dostępności

Dostępność opiera się na obowiązujących na całym świecie wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych (WCAG 2.1) na poziomie zgodności AA oraz na europejskiej normie EN 301 549, wersja 3.2.1. W przypadku dokumentów PDF przestrzegana jest również międzynarodowa norma PDF/UA-1.

Zgodnie z powyższymi wytycznymi, tylko częściowo dostępne są

  • Dokumenty PDF.


Sporządzenie deklaracji

Niniejsza deklaracja została sporządzona 18.01.2023 roku. Stan dostępności określamy na bieżąco poprzez własne audyty.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Bardzo zależy nam na tym, aby nasze treści były dla Państwa dostępne. Jeżeli zauważą Państwo braki w dostępności na naszych stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych lub jeżeli będą Państwo potrzebowali informacji o treściach, które nie są dostępne, prosimy o kontakt.

Postaramy się jak najszybciej usunąć zgłoszone braki lub dostarczyć Państwu niedostępne informacje w dostępnej formie.

Kontakt:
barrierefreiheitioer@ioer.de


Procedura egzekwowania prawa

Korzystając z powyższego kontaktu, złożyli Państwo wniosek o zapewnienie dostępności naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych. Jeżeli w rozsądnym terminie (z reguły czterech tygodni) nie uda się znaleźć zadowalającego rozwiązania, mogą Państwo zwrócić się do biura Krajowego Pełnomocnika ds. Integracji Osób Niepełnosprawnych (Urząd Egzekucyjny) przy Saksońskiej Kancelarii Państwowej, który jest odpowiedzialny za postępowanie egzekucyjne. Organ egzekucyjny wspiera pozasądowe rozwiązywanie sporów, gdy dochodzi do konfliktów między organami publicznymi w Saksonii a użytkownikami stron internetowych lub aplikacji mobilnych. Ta procedura arbitrażowa jest bezpłatna. Udział pełnomocnika prawnego nie jest konieczny.

Kontakt:
Sächsische Staatskanzlei
Geschäftsstelle des Landesbeauftragten für Inklusion der Menschen mit Behinderungen
Durchsetzungsstelle
Archivstraße 1
01097 Dresden
telefon: 0351 564 10713
fax: 0351 564 10999
e-Mail: durchsetzungsstelleioer@sk.sachsen.de
strona internetowa: https://www.durchsetzungsstelle.sachsen.de