Prace doktorskie

Bettina Knoop: Miejskość w pustce? Teoretyczna perspektywa działania na temat produkcji miejskiej kontyngencji w kurczących się miastach

Ritu George Kaliaden: Tożsamość i przywiązanie do miejsca wśród wykwalifikowanych migrantów międzynarodowych w miastach peryferyjnych: studium przypadku Görlitz, Niemcy

Jessica Theuner: Projektowanie zrównoważonych regionów - o zastosowaniu projektowania regionalnego jako instrumentu dla regionów w okresie przejściowym
 

Ukończone doktoraty

Kristin Reiß: Innowacje społeczne i przestrzeń w kontekście transformacji społeczno-ekologicznej. Eksploracyjne studium współzależności geograficznej i relacyjnej bliskości i odległości w powstawaniu i rozwoju alternatywnych praktyk społecznych

Constanze Zöllter: Atrakcyjne miejsca zamieszkania i pobytu - jakie mocne strony i potencjały mają skurczone miasta średniej wielkości w lokalizacjach peryferyjnych? Badanie decyzji lokalizacyjnych na podstawie studium przypadku Görlitz (w języku angielskim)