Aktualne projekty

Miasto przyszłości na próbę - eksperyment dotyczący mieszkania i pracy w neutralnym klimatycznie Görlitz

StadtumMig II - Od obszaru rewitalizacji do dzielnicy imigracji? Nowe perspektywy dla peryferyjnych dużych osiedli mieszkaniowych; Podprojekt B: Przestrzeń publiczna

Transformation Lausitz - Wsparcie naukowe i monitoring transformacji na Łużycach

TRUST - Transfer wiedzy na temat przekształceń w zakresie zrównoważonego rozwoju miast - na drodze do miast neutralnych klimatycznie 2030 - Görlitz jako projekt pilotażowy