Aktualności
Centrum
Projekty badawcze
Nauczanie
Wydarzenia
Auftakt-Lausitz
Denksalon
Rozmowy Europa-Miasto
Inauguracja IZS
Kontakt


Ekologiczna przebudowa miast – IÖR oraz TU Dresden przeprowadzają wspólne badania w Görlitz

Pytania dotyczące ekologicznego rozwoju miast coraz bardziej zyskują na znaczeniu. Instytut Ekologicznego Rozwoju Przestrzeni w Dreźnie (IÖR) oraz Uniwersytet Techniczny w Dreźnie (TUD) biorą tę dziedzinę pod lupę. W tym celu podjęli współpracę, której narzędziem będzie Interdyscyplinarne Centrum Transformacyjnej Rewitalizacji Miast (IZS). Inauguracja odbyła się 20 czerwca 2014 w budynku nowego centrum.

"Zagadnienia dotyczące zrównoważonego rozwoju miast jak nigdy dotąd zyskały na znaczeniu", wyjaśnił profesor Bernhard Müller, dyrektor IÖR, na inauguracji IZS. Ponad połowa ludności na świecie żyje dzisiaj w miastach, dlatego ważne jest żeby istniejącym miastom nadać atrakcyjny oraz funkcjonalny charakter.Przebieg rozwoju uwzględniającego ekologiczne aspekty oraz warunki, będzie centralnym punktem kooperacji między Instytutem Ekologicznego Rozwoju Przestrzeni w Dreźnie oraz Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie.

Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy IÖR, miastem Göritz oraz TU Dresden (od lewej: prof. Bernhard Müller, dyrektor IÖR; Siegfried Deinege, burmistrz miasta Görlitz; prof. Karl Lenz, prorektor TU Dresden)
IÖR archiwum: MG 2086, MG 2075

Zadaniem Interdyscyplinarnego Centrum Transformacyjnej Rewitalizacji Miast jest koncentracja nie tylko na lokalnych, ale również globalnych zagadnieniach. Ze strony Uniwersytetu szczególną odpowiedzialność za współpracę ponosi Instytut Studiów Międzynarodowych (IHI) w Zittau, jedna z centralnych jednostek naukowych.

Dla Uniwersytetu kooperacja jest bardzo ważnym elementem, który ma się przyczynić do połączenia TUD z pozauczelnianymi jednostkami naukowymi, co jest ważną częścią Drezdeńskiego Konceptu Nauczania.

Centrum kontynuuje czynności powstałego w 2004 roku Centrum Rewitalizacji Miasta w Görlitz i wzbogaca je w ekologiczne aspekty. Długoletnia współpraca Centrum z miastem Görlitz jest kontynuowana przez nową jednostkę, którą przypieczętował kontrakt podpisany przez przedstawicieli miasta Görlitz, TUD oraz IÖR.