Aktualności
Centrum
Projekty badawcze
Nauczanie
Wydarzenia
Auftakt-Lausitz
Denksalon
Rozmowy Europa-Miasto
Inauguracja IZS
Kontakt


A Park like a Bridge.

Grünräume als verbindendes Element in Stadt und Region. Tereny zielone jako lacznik w miejscie i regionie.

Park Mostów w Görlitz-Zgorzelcu (Zdjęcie: Friedemann Dreßler)
Widok z lotu ptaka na miasto z rzeką i mostem

Od 21 do 22 września 2018 po raz czternasty przedstawiciele nauki oraz praktycy spotkają się w Europa-Mieście Görlitz-Zgorzelec, by podczas tradycyjnego Denksalon dyskutować o aktualnych wyzwaniach przebudowy miasta. Denksalon pełni rolę forum, które na celu ma działanie jako platforma komunikacyjna. Szczególnie ważne są dyskusje oraz atmosfera rozmowy. Krótkie referaty z różnych dziedzin służą jako podstawa do dialogu pomiędzy nauką a praktyką, oraz mają przyczynić się do rozwoju nowych perspektyw w dziedzinie planowania miast.

Czy tereny zieleni miejskiej oraz obszary zielone w regionie mogą przyczynić się do przełamania komunalnych, narodowych i społeczno-przestrzenych granic?

W polsko-niemieckim Europa-Mieście Görlitz-Zgorzelec, dzięki realizowanej obecnie rewitalizacji i połączeniu parków i terenów zielonych, powstaje tzw. Park Mostów. Oferty rekreacyjne oraz najróżniejsze aktywności zbliżą mieszkańców i turystów obydwu miast, jak również przyczynią się do transgranicznej wymiany i integracji.

Tereny zieleni miejskiej oraz obszary zielone w regionie pełnią najróżniejsze funkcje. Oferują przestrzeń przyrodzie, zapewniają różnorodne społeczne usługi i wpływają na wizerunek oraz tożsamość miast i regionów. Mają również potencjał przełamywania barier i wzmacniania wspólnych elementów.

  
Zdjęcie: Ricardo Vigh/IÖR

"Denksalon 2018", poprzez przywołanie międzynarodowych i lokalnych przykładów, chce ukazać w jaki sposób realizacja i tworzenie "zielonych mostów" podnosi wartość przestrzenną otoczenia ludzi i wzmacnia społeczne współdziałanie różnych grup użytkowników w mieście i w regionie.

Tegoroczny "Denksalon" jest miejscem spotkania przedstawicieli nauki i praktyków, podczas którego będą mogli oni dyskutować o kulisach, rozwiązaniach i doświadczeniach związanych z funkcją terenów zielonych jako elementów łączących.

Spotkanie zostanie podzielone na trzy części, które rozpoczną krótkie wystąpienia wprowadzające. Następnie referencie wspólnie z uczestnikami zagłębią się w rozmowach. Partnerami tegorocznego spotkania są miasta Görlitz i Zgorzelec.

Zdjęcie: Ricardo Vigh/IÖR

Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020.

[Translate to Polnisch:] Logo Interreg-Förderung Polen-Sachsen
[Translate to Polnisch:] Wappen Görlitz
[Translate to Polnisch:] Wappen Zgorzelec