Aktualności
Centrum
Projekty badawcze
Nauczanie
Wydarzenia
Auftakt-Lausitz
Denksalon
Rozmowy Europa-Miasto
Inauguracja IZS
Kontakt


Denksalon 2017
Ekologiczne i rewitalizacyjne przekształcenia miasta

Przekształcenia miasta – między rewitalizacją a ochroną zabytków

Zdjęcie: Ricardo Vigh/IÖR
Pan Wieler przemawia do uczestników, stojący

22 i 23 września 2017 r. w Muzeum Śląskim Görlitz w Europamieście Görlitz/Zgorzelec


Tegoroczny Salon myśli poświęcony był tematowi rewitalizacji historycznych miast w relacji z ochroną zabytków. Naukowcy i praktycy spotkali się po raz trzynasty w Europamieście Görlitz/Zgorzelec, aby dyskutować o aktualnych wyzwaniach i poszukiwać odpowiedzi na pytanie, czy rewitalizacja i ochrona zabytków mogą działać na wspólnej płaszczyźnie i pozytywnie na siebie wzajemnie oddziaływać.

Historyczna substancja budowlana jest wspólnie z aspektami ukształtowania urbanistycznego i kultury architektonicznej bezsprzecznie ekonomicznym czynnikiem atrakcyjności inwestycyjnej i lokalizacyjnej miast, jednocześnie stanowiąc jednak wielkie wyzwanie. W szczególności w miastach o stagnującym lub negatywnym rozwoju demograficznym i społeczno-ekonomicznym oraz z dużym udziałem substancji architektonicznej objętej ochroną zabytków prowadzi to do dylematu. Zapóźnienia remontowe, pustostany oraz słaby popyt na użytkowanie w budynkach objętych ochroną zabytków prowadzą z jednej strony do utraty funkcji urbanistycznych w lokalizacjach śródmiejskich i zagrożenia dla samych zabytków. Z drugiej strony zmiana sposobu użytkowania wiąże się często z ingerencją w zabytkową substancję, co negatywnie wpływa na jej wartość. Podczas Salonu myśli 2017 przedmiotem dyskusji były między innymi następujące pytania:

  • Jaka jest sytuacja wyjściowa w miastach? Jakie wyzwania wynikają z aktualnych zmian w rozwoju miast? W jakim stopniu dziedzictwo architektoniczne stanowi podstawę pomyślnego rozwoju miast?
  • Na ile ochrony zabytków miasta mogą sobie „pozwolić”? Gdzie ochrona zabytków utrudnia rewitalizację? Jak wyraża się w konkretnych przypadkach konflikt między ochroną zabytków a rewitalizacją?
  • Jakie są podejścia i instrumenty rozwiązywania istniejących konfliktów? Jakie doświadczenia zostały zebrane z poszczególnymi podejściami? Jakie uwarunkowania musiały zostać zmienione, aby móc lepiej pogodzić ochronę zabytków i rewitalizację?
Zdjęcia: Ricardo Vigh/IÖR

Miasto Görlitz wprowadziło nowatorską „Matrycę rewitalizacji miasta” ["Stadtumbau-Matrix"], z którą zbiera obecnie doświadczenia. Tegoroczny Salon myśli był forum wymiany informacji, rozwiązań i doświadczeń z innych gmin dla ekspertów z praktyki i nauki. Po wprowadzających referatach miały miejsce dyskusje w małych grupach przy stolikach, podczas których pogłębiane były wybrane tematy. Format dyskusji w małych grupach w podstolikach stanowi co roku podstawę intensywnej wymiany między uczestnikami.

Zdjęcia: Ricardo Vigh/IÖR

Salon myśli jest konferencją Centrum Ekologicznej Rewitalizacji Miast w Görlitz (IZS), które jest wspólną placówką Instytutu Leibniza Ekologicznego Rozwoju Przestrzeni w Dreźnie (IÖR) oraz Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie z jego centralną jednostką naukową Międzynarodowym Instytutem Zittau (IHI).