Aktualności
Centrum
Projekty badawcze
Nauczanie
Wydarzenia
Auftakt-Lausitz
Denksalon
Rozmowy Europa-Miasto
Inauguracja IZS
Kontakt


2005-2012

Od 2005, raz do roku w Europa-mieście Görlitz/Zgorzelec, odbywa się sympozjum pt.: "Salon Idei - Urbanistyka w rewitalizacji". W  latach 2005 do 2012 organizatorami spotkania było Centrum Rewitalizacji Miasta w Görlitz. Doświadczenia zebrane podczas dotychczasowych spotkań pokazują, że inspirująca atmosfera, zaangażowanie uczestników oraz otwarta dyskusja, prowadzą do nowych, innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie urbanistyki.

Tematy spotkań

2012 | Odporność miejska – pomiędzy wątpliwością a niezawodnością

Program: Salon Idei 2012

Odczuwane różnego rodzaju wątpliwości wymagają nowych, alternatywnych rozwiązań. W tym wypadku, krytyczne refleksje oraz dalszy proces nauczania w temacie urbanistyki, powinny stać się rzeczą oczywistą.

Trzy fora pt.: ZMIANY, OPÓRDZIAŁANIE stworzyły możliwość interdyscyplinarnej dyskusji praktyków z naukowcami.

2011 | Niejednolite miasto

Program: Salon Idei 2011

Jednym z zadań urbanistyki jest znalezienie miejsca dla różnych stylów życia społeczeństwa oraz nieustanne dopasowywanie się miasta do nich. Żeby zbliżyć się do celu, ważne jest, aby zwrócić uwagę i zsynchronizować się z miejską niejednolitością, tożsamością oraz różnymi procesami.

W trzech forach: ODMIENNOŚĆ, NIERÓWNOWARTOŚCIOWOŚĆ, NIEJEDNOCZESNOŚĆ eksperci, młodzi naukowcy oraz praktycy z różnych dziedzin, dyskutowali o przyszłości europejskiego miasta oraz formułowali konkretne koncepcje planistyczne.

2010 | Różnorodność-ojczyzna-miasto

Program: Salon Idei 2010

Salon Idei 2010 nawiązuje do dokumentu karty lipskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich, która ma na celu stworzenie miejskiej przestrzeni życia, która zachowa i poprowadzi funkcjonalną i socjalną różnorodność dla zrównoważonego rozwoju miasta.

W trzech forach pt.: INSCENIZOWAĆ RÓŻNORODNOŚĆ, WSPIERAĆ OJCZYZNĘ oraz PRZYPOMINAĆ MIASTO, zostały wskazane związki, wzajemne oddziaływania oraz możliwości perspektywicznego miasta jak i europejskiej zagranicy.

2009 | Koncepcje dla centrum miasta

Program: Salon Idei 2009

W centrum uwagi sympozjum były nowe koncepcje dla śródmieścia, które w pełni zostały podporządkowane strategii rozwoju miasta jak i nadrzędnym priorytetom rozwoju. Salon Idei 2009 zajmował się zagadnieniami podczas trzech forów: PRZYJĄĆ STRATEGIĘ, WYPRÓBOWAĆ POMYSŁ, ODNOWIĆ MIASTO.

2008 | interes w śródmieściu

Program: Salon Idei 2008

Karta Lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich zobowiązała ministrów krajów członkowskich Unii Europejskiej do odpowiedzialności za zintegrowany rozwój miast. Dlatego potrzebne jest "…jednoczesne i  uczciwe uwzględnienie obaw i interesów, które mają znaczenie w rozwoju miasta".

W trzech Forach tematycznych pt.: ROZPOZNAĆ INTERESY, URZĄDZAĆ INTERESY oraz BRONIĆ INTERESÓW, zwrócono uwagę na wspólne oddziaływanie różnych interesów oraz wywodzących się z nich potencjałów oraz konfliktów odnośnie nowych strategii.

2007 | Czasy rozwoju miasta

Program: Salon Idei 2007

Konsekwencje rozwoju demograficznego, transformacji gospodarczej, globalizacji oraz poszerzenie Unii Europejskie o kraje Europy Wschodniej, stawią nowe wyzwania dla europejskich miast oraz społeczeństwa. Faktor "czas" jest najbardziej wpływowym paradygmatem teraźniejszego rozwoju miasta oraz tworzy znaczny determinant w procesach planowania.

W trzy fora tematyczne pt.: DUCH CZASU, OKRES CZASU oraz BUDŻET CZASU, miały za zadanie zwrócenie uwagi na związki, wzajemne oddziaływanie oraz potencjały struktury czasu i rozwoju miasta na nowe strategie rozwoju.

2006 | Wartości - rozważyć na nowo …?

Program: Salon Idei 2006

Różnorodne socjalne, kulturalne oraz ekonomiczne wartości miasta, takie jak znaczenie historyczne, jakość przestrzeni miejskiej, społeczeństwo lub gospodarcza ocena gruntów, ulegają dzisiaj radykalnej zmianie. Z tego powodu, tradycyjne kryteria oceny rozwoju miasta muszą zostać na nowo sprawdzone.

Podczas sympozjum, temat został przybliżony w dyskusji w trzech punktach tematycznych: WIELOWARTOŚCIOWOŚĆPRZEKROCZYĆ GRANICE, BEZWARTOŚCIOWOŚĆCZYTAĆ MIĘDZY WIERSZAMI oraz ODZYSKANIEREAGOWAĆ MA ZMIANY.

2005 | Fabryka kultury jako faktor długotrwałego rozwoju miasta

Program: Salon Idei 2005

Tematem KULTURY zaczął się cykl corocznych spotkań pt.: SALON IDEI - URBANISTYKA W REWITALIZACJI. Podczas spotkania udało się zwerbować wielu specjalistów z różnych dyscyplin, aktywnych w kraju i za granicą. Na przykładzie Szwajcarii oraz Niemiec, temat tworzenia kultury przedstawiony został, jako długotrwały faktor rozwoju miasta.

Specjaliści z Węgier, Lichtensteinu oraz Niemiec skupili się na temacie przyszłości europejskiego miasta. Na przykładzie Anglii, Niemiec oraz Szwajcarii odkryto nowe pokłady wiedzy, które stały się punktem wyjścia dla innowacyjnego rozwoju miasta.