Aktualności
Centrum
Projekty badawcze
Nauczanie
Wydarzenia
Auftakt-Lausitz
Denksalon
Rozmowy Europa-Miasto
Inauguracja IZS
Kontakt


Cykl spotkań

Denksalon (Zdjęcie: R. Bienas)

Denksalon

Raz do roku odbywa się konferencja pt. Denksalon – rewitalizacja i ekologiczna przebudowa miast, zajmująca się tematami rozwoju miasta. Pierwsze spotkanie odbyło się w 2005 roku i na stałe wpisało się w kalendarz.

Denksalon pełni rolę forum, które na celu ma działanie jako platforma komunikacyjna. Szczególnie ważne są dyskusje oraz atmosfera rozmowy. Krótkie referaty z różnych dziedzin służą jako podstawa do dialogu pomiędzy nauką a praktyką, oraz mają przyczynić się do rozwoju nowych perspektyw w dziedzinie planowania miast.

W poprzednich spotkaniach, referenci oraz goście z kraju i z zagranicy, dyskutowali na temat wymagań, możliwości, granic oraz bodźców i sił napędowych ekologicznej przebudowy w Niemczech i w Europie. W centrum zainteresowania był temat rozwoju istniejących już historycznych struktur miejskich i ich dalszej możliwości rozwoju. Równie ważna była tematyka wyzwań, wynikających ze zmian demograficznych oraz socjoekonomicznych, jak również strategiczne działania oraz doświadczenia poszczególnych podmiotów w kwestii realizacji konkretnych projektów w małych i średnich miastach w dziedzinie ekologicznej przebudowy i rewitalizacji.

Sprawozdanie z Denksalon 2013 oraz sprawozdanie z Denksalon 2014 dostępne jest w języku niemieckim oraz angielskim.

Sprawozdanie z Denksalon 2005-2012.

Tematy spotkan

2021 | Transformacja gospodarcza = Transformacja społeczna? Dekarbonizacja na Łużycach jako mikroskop zmian

Zakończenie prac tak zwanej Komisji Węglowej w styczniu 2019 r. oraz wyznaczenie horyzontu ostatecznego zakończenia wydobycia węgla brunatnego na rok 2038 zapoczątkowało na Łużycach drugą wielką transformację po latach 90-ych XX wieku. Już dziś zarysowuje się złożoność tego procesu. Nakładają się na siebie procesy społeczno-gospodarcze, społeczne i polityczne. Jednocześnie celem jest zrównoważony proces ponadsektorowej kompensacji.

Instytut IÖR monitoruje proces restrukturyzacji na Łużycach od roku 2018 i zamierza, bazując na dotychczasowych obserwacjach i wnioskach, podczas Salonu Myśli - Denksalon 2021pogłębić wymianę doświadczeń między nauką a praktyką oraz z innymi regionami węglowymi w następujących zagadnieniach:

  • Jak można sprostać złożoności oraz społecznym wyzwaniom związanych z transformacją? Czy transformacją można zarządzać, ją zaplanować a nawet zaprojektować?
  • Jak regiony i samorządy lokalne podchodzą do wyzwań procesów restrukturyzacji? Jaka przypada im rola? Jak można kierować tym procesem w równowadze różnych płaszczyzn?
  • Kto wyznacza kierunki na przyszłość? Skąd pochodzą niezbędne impulsy? Kto jest adresatem restrukturyzacji?

Zagadnienia te będą przedmiotem dwóch forów w części piątkowej Salonu oraz dyskusji i przemyśleń w sobotę.

Program Salonu oraz internetowy formularz zgłoszeniowy będą wkrótce dostępne tutaj oraz na stronie projektu monitoringu Łużyc.

Miejsce wydarzenia

Muzeum Śląskie w Görlitz
Schlesisches Museum zu Görlitz
Brüderstraße 8, Untermarkt 4, D-02826 Görlitz
www.schlesisches-museum.de

2020 | Konferencja końcowa projektu REVIVAL! - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii

9 października 2020 | online

Tegoroczny Salon Myśli nie będzie mógł w związku z pandemią koronawirusa odbyć się w znanej dotychczasowej formule dwudniowego sympozjum w Görlitz i Zgorzelcu.

Centrum IZS zaprasza alternatywnie na 9 października 2020 r. do uczestnictwa na wydarzenie cyfrowe poświęcone tematom badawczym projektu REVIVAL! - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii. W projekcie tym, dofinansowanym z programu Interreg Polska-Saksonia 2014-2020, dziesięć małych i średniej wielkości miast z południowo-zachodniej Polski i wschodniej Saksonii zajmuje się przy wsparciu trzech instytucji badawczych kwestiami wzmocnienia funkcji swoich cennych architektonicznie śródmieść. Głównym priorytetem prac w projekcie a jednocześnie tematem wiodącym konferencji końcowej jest analiza bezpośredniego i pośredniego wpływu (architektonicznego) dziedzictwa kulturowego na jakość życia i zrównoważony rozwój historycznych małych i średniej wielkości miast o peryferyjnym położeniu na przykładzie obszaru objętego projektem. Dwujęzyczne wydarzenie (j. polski i j. niemiecki) skierowane jest do zainteresowanych specjalistów na styku badań nad małymi i średnimi miastami, dziedzictwa kulturowego i jakości życia oraz naukowców i podmiotów z zakresu urbanistyki i polityki miejskiej z Polski i Niemiec.

Program oraz formularz zgłoszeniowy online na DZIEDZICTWO KULTUROWE JAKO ELEMENT MIEJSKIEJ JAKOŚCI ŻYCIA znajdą Państwo na stronie internetowej projektu REVIVAL!

IZS cieszy się na Państwa udział na wydarzenie cyfrowe i wyraża nadzieję, że 2021 roku będziemy mogli ponownie zaprosić do spotkania się na Salonie Myśli w Görlitz i Zgorzelcu.

2019 | Rewitalizacja i ekologiczna przebudowa miast: Miejskie eksperymenty jako instrument rozwoju miast

Miasto na próbę - miejskie eksperymenty jako instrument rozwoju miast

13 i 14 września 2019 w Muzeum Śląskim w Görlitz w Europa-Mieście Görlitz/Zgorzelec

Wydarzenie odbędzie się w języku niemieckim.

Więcej informacji w jęż niemieckim

2018 | A Park like a Bridge

Grünräume als verbindendes Element in Stadt und Region
Tereny zielone jako lacznik w miejscie i regionie

21 i 22 września 2018 w Görlitz

Czy miejskie tereny i obszary zielone w regionie mogą przyczynić się do przełamywania komunalnych, narodowych i społeczno-przestrzennych granic?

W polsko-niemieckim Europa-Mieście Görlitz-Zgorzelec dzięki realizowanej obecnie rewitalizacji i połączeniu parków i terenów zielonych powstaje  tzw. Park Mostów. Oferta rekreacji i różnorodnych aktywności przybliży do siebie mieszkańców i osoby odwiedzające oba miasta wspierając przygraniczną wymianę i integrację. Tereny zielone w mieście i w regionie pełnią różne funkcje. Oferują przestrzeń przyrodzie, zapewniają różnorodne społeczne usługi dla ludzi i wpływają na wizerunek oraz tożsamość miast i regionów. Mają również potencjał przełamywania barier i wzmacniania wspólnych elementów. Salon Myśli 2018 chce pokazać na międzynarodowych i lokalnych przykładach, jak realizacja i tworzenie „zielonych mostów” podnoszą wartość przestrzennego środowiska ludzi
i wzmacniają społeczne współdziałanie różnych grup użytkowników w mieście i w regionie. [Dalsze informacje]

2017 | Przekształcenia miasta – między rewitalizacją a ochroną zabytków

Tegoroczny Salon myśli poświęcony był tematowi rewitalizacji historycznych miast w relacji z ochroną zabytków. Naukowcy i praktycy spotkali się po raz trzynasty w Europamieście Görlitz/Zgorzelec, aby dyskutować o aktualnych wyzwaniach i poszukiwać odpowiedzi na pytanie, czy rewitalizacja i ochrona zabytków mogą działać na wspólnej płaszczyźnie i pozytywnie na siebie wzajemnie oddziaływać. [Dalsze informacje]

2016 | Jakosc zycia w miescie – zielona infrastruktura oraz dziedzictwo kulturowe

Interakcja zielonej infrastruktury z dobytkiem architektury jak i ich wklad w poprawe jakosci zycia w  miescie, byly tematem tegorocznego spotkania. Przedstawiciele ze srodowiska nauki jak i praktyków, spotkali sie po raz dwunasty w Europa-Miescie Zgorzelec/Görlitz, aby porozmawiac o aktualnych wyzwaniach planistycznych. Jednoczesnie spotkanie stalo sie doskonala okazja, aby nowy kierownik IZS, profesor Robert Knippschild, przedstawil przyszle kierunki i tematyke badan, które beda przeprowadzane na instytucie. [Dalsze informacje]

2015 | Male i srednie miasta – Laboratorium przebudowy miast

Okolo dwie trzecie spoleczenstwa w Niemczech, zyje w malych i srednich miastach. Z tego wzgledu maja one najwieksze znaczenie, jako miejsca zamieszkania oraz punkty centralne o znaczeniu spolecznym jak i gospodarczym. Jednoczesnie stoja one przed wyzwaniem, którym jest rozwiazanie kompleksowych problemów, dotyczacych polityki rozwoju miasta.

Demograficzne oraz socjalno-ekonomiczne zmiany, jaki i wyzwania ekologiczne, wymagaja nowych strategii przebudowy miast, które wdroza krajowe cele rozwoju, jak równiez uwzglednia specyficzne warunki ramowe oraz lokalne mozliwosci dzialania.

Podczas tegorocznego spotkania, w centrum uwagi byly wyzwania, strategie oraz doswiadczenia w rewitalizacji i ekologicznej przebudowie malych i srednich miast. Poruszane tematy dotyczyly przedewszystkim: wyzwan w dziedzinie zmian demograficznych i socjalno-ekonomicznych w odniesieniu do ekologicznej przebudowy, róznic w dzialaniach i mozliwosciach dzialan w porównaniu do duzych miast, szczególne strategie oraz mozliwosci malych i srednich miast oraz doswiadczen i praktyk róznych podmiotów, podczas realizacji konkretnych projektów dotyczacych rewitalizacji i przebudowy malych i srednich miast.

Spotkanie przebiegalo w tym roku w jezyku niemieckim.