Pierwszą Rozmowę Europamiasta 2022

Kształtowanie transformacji regionalnej - odchodzenie od węgla brunatnego na Łużycach i Dolnym Śląsku

13 czerwca 2022 r. │ w godz. 17:00 do ok. 18:30 │ IZS Görlitz │ Gottfried-Kiesow-Platz 1, 02826 Görlitz

Decyzje i plany dotyczące rezygnacji z wydobycia węgla w Niemczech i w Polsce wywołują kompleksowe procesy zmian społecznych i gospodarczych, ale także krajobrazowych i przestrzennych. Dotyczą one nie tylko samych zagłębi węglowych, ale ze względu na różne wzajemne powiązania także okolicznych miast i regionów. Ale jakie są konsekwencje tych procesów transformacji?

W jaki sposób można je kształtować i planować, aby zapewnić godną przyszłość życia w dotkniętych nimi miastach i regionach?

Podczas wieczornego spotkania przedstawiciel polskiej organizacji pozarządowej Eko-Unia przedstawi sytuację wyjściową i nadchodzące wyzwania związane z rezygnacją z węgla w Polsce i na Dolnym Śląsku. Ponadto przedstawiciele IZS przedstawią sprawozdanie z finansowanego przez rząd niemiecki projektu badawczego, w ramach którego od 2018 r. z różnych perspektyw analizują i obserwują proces transformacji na Łużycach. W dalszej części w ramach dyskusji omówione zostaną podejścia i sposoby radzenia sobie ze społecznymi wyzwaniami związanymi z wycofywaniem się z wydobycia węgla i opartej na nim energetyki.

Podczas Rozmowy Europamiasta w IZS będzie można obejrzeć również fragmenty wystawy objazdowej "Wizje przestrzenne Łużyc 2050" (szczegóły na stronie https://transformation-lausitz.ioer.eu/planungslabor)