Druga Rozmowa Europamiasta 2020

Mieszkanie za małe? Pracownia za droga? Za mało przestrzeni? Miasto na próbę w Görlitz - pierwsze posumowanie

20 września 2020 r. │ w godz. 17:00 do ok. 19:00 │ w Oktogonie │ Lunitz 9, 02826 Görlitz

Od stycznia 2019 do marca 2020 zainteresowane osoby mogły przetestować możliwość mieszkania i pracy w mieście Görlitz. Ponieważ wykonywały one działalność niestacjonarną, przywiozły swoją pracę po prostu ze sobą i wypróbowały, jak na co dzień żyje i pracuje się w Görlitz.

Perspektywiczny rozwój miasta w świetle przemian demograficznych wymaga atrakcyjne warunki zamieszkania i pracy, tak aby długotrwale przyciągnąć do miasta młodych, dobrze wykształconych ludzi. Sektorowi kreatywnemu przypisuje się szczególny potencjał w rozwoju miast. Sektor ten umożliwia szansę zarobkowania i samorealizacji a jednocześnie przyczyniają się do wzbogacenia życia miejskiego i w ten sposób do podniesienia atrakcyjności mniejszych miast oraz napływu i pozostawania młodszych ludzi z dobrym wykształceniem.

Podczas Rozmowy Europamiasta zostaną przedstawione wstępne wnioski w zakresie oceny miasta jako miejsca pracy przez uczestników projektu „Miasto na próbę - mieszkanie i praca w Görlitz”. Oprócz spojrzenia na różne obszary działalności tych osób na miejscu przedstawione zostaną ich doświadczenia odnośnie szans i wyzwań dla miasta Görlitz. Dodatkowo projekt zostanie omówiony w dyskusji z wszystkimi partnerami projektu w obecności publiczności. Następnie zespół realizujący projekt chce wspólnie z partnerami projektu, jego byłymi uczestnikami i zainteresowanymi osobami z Görlitz i Zgorzelca przeanalizować to przedsięwzięcie. Co pozostanie po projekcie? Jakie zostały zebrane doświadczenia? Jakie kwestie pozostały bez odpowiedzi?