Pierwszą Rozmowę Europamiasta 2019

Miasto na próbę – potencjał branż kreatywnych dla rozwoju miasta

20 marca 2019 r. │ o godzinie 17:00-18:03 │w sali KommWohnen Görlitz GmbH, Konsulstraße 65

W celu perspektywicznego rozwoju miasta w warunkach przemian demograficznych potrzebne są atrakcyjne warunki mieszkania i pracy, aby długofalowo pozyskiwać do miasta młodych i dobrze wykształconych ludzi. Branżom kreatywnym przypisuje się szczególny potencjał w rozwoju miast. Branże te umożliwiają młodym ludziom szansę zarobkowania i samorealizacji a jednocześnie przyczyniają się do wzbogacenia miejskiego życia i w ten sposób do podniesienia atrakcyjności mniejszych miast i przyciągania młodszych ludzi z dobrym wykształceniem. Poprzez napięte rynki nieruchomości w metropoliach, które jednak prowadzą też do wypychania środowisk kreatywnych, miasta o luźniejszej sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i lokali użytkowych oraz posiadające niekonwencjonalną ofertę lokali zyskują na atrakcyjności dla tych grup. Zmiany w gospodarce i świecie pracy, takie jak cyfryzacja czy też dywersyfikacja stylów życia i biografii zawodowych umożliwiają i jednocześnie wymagają nowych modeli pracy. Rośnie znaczenie pracy poza jednym miejscem zatrudnienia, łączenia miejsca pracy i zamieszkania oraz elastyczne modele pracy.

Podczas niniejszej "Rozmowy Europamiasta" przedstawione będą oczekiwania i pierwsze doświadczenia z projektu Miasto na próbę - mieszkanie i praca w Görlitz. Następujące pytania mają być poddane pod dyskusję:

  • Jaki potencjał branże kreatywne mają dla rozwoju miasta?
  • Jakie ewentualnie nowe wymagania stawiają branże kreatywne wobec rozwoju miasta?
  • Jak miasta średniej wielkości mogą być atrakcyjne dla branż kreatywnych?