Druga Rozmowa Europamiasta 2018

Ochrona zabytków to rozwój miasta to ochrona zabytków

10 kwiecień 2018 r │ o godzinie 17:00-18:30 │w Jugendherberge Görlitz-Altstadt Petersstraße 15, 02826 Görlitz

W Görlitz ochrona zabytków jest ściśle powiązana z rozwojem miasta. Zabytkowe zasoby tworzą charakter miasta z jego szczególną jakością życia i ponadregionalnym wizerunkiem miasta wyjątkowo atrakcyjnego. Przy tym objęte ochroną konserwatora zabytków zasoby budynków stanowią istotną część struktury miasta i podlegają oczekiwaniom nakierowanego na przyszłość miejskiego rozwoju, np. w zakresie rewitalizacji, miejskiego klimatu lub efektywności energetycznej. Działania konserwatorskie oznaczają zawsze również korygującą ingerencję w procesy planistyczne i inwestycyjne.

Charakterystyczne dla Görlitz są ponadto liczne inicjatywy społeczne i prywatne zaangażowanie w zakresie konserwacji zabytków. Urząd miasta chce podjąć, ustruktury¬zować i utrwalić debatę, której biegunami są rozwój miasta i ochrona zabytków. Wynikają z tego wiodące pytania tej Rozmowy Europamiasta:

  • Jakie tematy ochrony zabytków są obecnie i długofalowo priorytetowe dla przyszłościowego rozwoju miasta?
  • Jak forma komunikacji jest właściwa dla utrzymania ciągłości debaty na ten temat?
  • Jaką rolę odgrywają kwestie ochrony zabytków i kultury architektonicznej dla rozwoju urbanistycznego w Zgorzelcu? Na ile zabytkowe zasoby podlegające ochronie konserwatorskiej stanowią cechę tożsamości wspólnego Europamiasta Zgorzelec/Görlitz?

Interdyscyplinarne Centrum Transformacyjnej Rewitalizacji Miast - IZS organizuje tę Rozmowę Europamiasta wspólnie z Urzędem Miasta Görlitz. Wprowadzeniem do dyskusji będą wystąpienia pana dr. Michaela Wielera (Zastępcy Nadburmistrza Görlitz ds. kultury, budownictwa i urbanistyki, porządku i bezpieczeństwa), pana Wielanda Menzela (Dyrektora Działu Ochrony Zabytków Miasta Görlitz) a także przedstawicieli Urzędu Miasta Zgorzelec oraz panów Hagena Aye i Rayka Griegera.

Szczegółowy program prześlemy Państwu w najbliższych dniach.

Prosimy zwrócić uwagę, że najbliższa Rozmowa Europamiasta, odbędzie się wyjątkowo w sali konferencyjnej schroniska młodzieżowego Jugendherberge Görlitz-Altstadt (Petersstraße 15, 02826 Görlitz).

Sprawozdanie telewizyjne z Rozmowy Europa-Miasto w dniu 10-go kwietnia 2018r. na kulturnet.TV: https://www.facebook.com/kulturnet.tv/videos/2041269749454597/