Druga Rozmowa Europamiasta 2017

Przekształcenia miasta w Görlitz – między rewitalizacją a ochroną zabytków

1 czerwca 2017 r. | o godzinie 18:00-19:30 | w IZS, przy Gottfried-Kiesow-Platz nr 1

W minionych 25 latach w Görlitz przeprowadzono renowację ok. trzech czwartych urbanistycznie cennej substancji budowlanej, podlegającej ochronie zabytków. Zmniejszenie się liczby mieszkańców o ponad 25 % doprowadziło jednak do pustostanów, których nie można zrekompensować notowanym obecnie i przewidywanym wzrostem liczby ludności. W niektórych dzielnicach (przede wszystkim kwartały secesyjne) nadal się utrzymują lub nawet zaostrzają urbanistyczne patologie i socjalna segregacja w wyniku napływu mieszkańców na zabytkową starówkę.

Za pomocą tak zwanej Matryca Rewitalizacji Miasta stworzono łatwy do zastosowania wzorzec, służący optymalizacji zasobów mieszkaniowych i budowlanych w zgodzie z zasadami ochrony zabytków oraz dopuszczeniu nowych funkcji. Za pomocą Matrycy mają być wspierane decyzje i zapewniana przejrzystość co do tego, na ile można ingerować w istniejącą substancję budowlaną oraz jakie funkcje są dopuszczalne w budynkach objętych ochroną zabytków.

Sposób wykorzystania Matrycy Rewitalizacji Miasta oraz pierwsze doświadczenia zostaną przedstawione podczas drugiej Rozmowy Europamiasta. Następnie przedstawiciele miasta oraz osoby realizujące zadania urbanistyczne w Görlitz podejmą dyskusję z wszystkimi zainteresowanymi na temat potencjalnego oddziaływania Matrycy Rewitalizacji Miasta na rozwój Europamiasta.