Pierwszą Rozmowę Europamiasta 2017

Miejsce zamieszkania Europa-Miasto – rezultaty i perspektywy

2 lutego 2017 │ o godzinie 18:00-19:00 │ w IZS, przy Gottfried-Kiesow-Platz nr 1

Miasta Görlitz i Zgorzelec stoją przed podobnymi wyzwaniami dotyczącymi rozwoju demograficznego oraz zmian gospodarczych i strukturalnych. Ponadto kojarzone są one jednoznacznie z ich przygranicznym położeniem. Co oznaczają te powyższe czynniki dla Europa-Miasta Görlitz/Zgorzelec jako miejsca zamieszkania?

Do końca października 2016 roku, w ramach projektu "Zamieszkaj na próbe", ponad 200 osób skorzystało z darmowej możliwości zamieszkania na tydzień na starówce w Görlitz. Analiza danych przyniosła wgląd w czynniki dominujące decyzję przeprowadzki oraz życzenia i doświadczenia związane z miejscem zamieszkania. Przygraniczne położenie miasta odgrywa zaskakującą role w postrzeganiu miatsa Görlitz jako miejsca zamieszkania.

Przedstawiona zostanie interpretacja wyników projektu. Przedstawiciele miast Görlitz i Zgorzelec oraz KommWohnen GmbH będą dyskutowali ze wszystkimi zainteresowanymi. Poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • Jakie wady i zalety ma Europa-Miasto jako miejsce zamieszkania? Dla jakich grup społecznych jest miasto lub jego cześci szczególnie atrakcyjne?
  • Jakie perspektywy ma do zaoferowania transgraniczny rynek mieszkaniowy?
  • Czy śródmieście Görlitz przynosi dla rozwoju Zgorzelca korzyści lokalizacji, czy może jest konkurencją?