Aktualności
Centrum
Projekty
Projekty badawcze
Archiwum
Nauczanie
Wydarzenia
Kontakt
Impressum
Polityka prywatności
WyszukiwarkaBioróżnorodność oraz ochrona środowiska w programie „Stadtumbau Ost”

Renaturyzacja dawnego osiedla mieszkaniowego w ramach programu wspierającego "Stadtumbau Ost": zalesienie oraz rozbiórka na osiedlu Halle-Silberhöhe (Zdjęcie: S. Rößler)

Rola zieleni miejskiej a tym samym miejskiej bioróżnorodności w zintegrowanym rozwoju, którego celem jest zrównoważone, atrakcyjne oraz pełnowartościowe miasto, została licznie udokumentowana. Równocześnie w miastach istnieją szczególne warunki dla bioróżnorodności, które mają wpływ na kształt, zachowanie oraz potrzeby. Jednym ze szczególnych wyzwań jest istniejąca już zabudowa. W programie „Stadtumbau Ost“ rozwój wolnych przestrzeni gra szczególną rolę. W ramach projektu przeprowadzana zostaje ekspertyza, która ma na celu ocenę potencjałów oraz granic integracji celów oraz działań na rzecz wsparcia bioróżnorodności.

Czas trwania projektu: 10/2015 – 03/2017

Zamieszkaj "na próbę" w Görlitz

Widok na Obermarkt (Zdjęcie: Benno Brandstetter)

Od września 2015 roku istnieje możliwość przeprowadzenia się na tydzień do centrum Görlitz i przetestowania centrum miasta jako miejsca zamieszkania. Projekt ma na celu zachwycić urokiem miasta, zmotywować do przeprowadzki oraz wsławić Görlitz jako atrakcyjne miejsce zamieszkania. Nie tylko przyjezdni, ale również mieszkańcy innych dzielnic Görlitz, są zaproszeni do projektu. Uczestnicy nie płacą czynszu aczkolwiek ponoszą niską opłatę ryczałtową.

Projekt powstał przy ścisłej współpracy ze spółdzielnią mieszkaniową KOMMWOHNEN GmbH. Instytutu Ekologicznego Rozwoju Przestrzeni w Dreźnie prowadzi badania naukowe związane z projektem.


Gra planowa "dostosowanie peryferyjnych struktur osadniczych" (studium w ramach programu MORO)

Pustostan w jednej z wiosek w Brandenburgii (Zdjęcie: S. Rößler)

W trakcie dostosowywania wiejskich i peryferyjnych struktur osadniczych do skutków zmian demograficznych, dyskutuje się coraz częściej na temat "strategicznego odwrotu" z rozproszonych oraz małych struktur. Wątek ten zyskuje szczególną uwagę, ponieważ za tym procesem kryją się liczne wątpliwości oraz niepewność związana z prawną oraz finansową stroną tego procesu, jak i reakcja opinii publicznej.

W ramach tego projektu Instytut przygotował studium dla Ministerium Transportu i Infrastruktury Cyfrowej Republiki Federalnej Niemiec oraz Państwowego Instytutu do spraw Budownictwa, Miast oraz Planowania Przestrzennego, które zawiera ważne merytoryczne oraz organizacyjne aspekty tego procesu.

Czas trwania projektu: 02/2015 – 01/2016