Aktualności
Centrum
Projekty badawcze
Nauczanie
Wydarzenia
Kontakt


Zintegrowany Rozwój Miasta

Także w ramach dydaktyki IZS podejmuje zagadnienia praktyczne i przekłada je na projekty studenckie i prace dyplomowe. Dotyczy to przede wszystkim studiów magisterskich na kierunkach: rozwój przestrzenny i zasoby naturalne a także usługi ekosystemowe na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie.

Moduł Ekologiczna rewitalizacja miast (semestr zimowy 2019/2020)

Prace studenckie w tym module skupiały się na dwóch głównych tematach:

1) "Europejska Stolica Kultury" i inne wydarzenia - potencjał czy obciążenie dla rozwoju obszarów miejskich?

2) Rewitalizacja starówki Zittau

Zadanie ćwiczeń odnosiło się do ubiegania się Zittau o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. W ramach prac metodą posterów miały zostać wypracowane konkretne koncepcje rewitalizacji śródmieścia Zittau i oraz ulicy Innere Weberstraße. Dwie prace tekstowe dotyczyły kwestii, czy duże (kulturalne) imprezy masowe są raczej szansą czy obciążeniem w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju miast.

 

https://izs-goerlitz.ioer.de/fileadmin/Bilder/Lehre/Niese_Stevanovic_fuer_Knippschild-WS18-19_b.png

Autorzy plakatu: Niese & Stevanovic

Moduł Przyroda i usługi ekosystemów w mieście (semestr letni 2019)

W semestrze letnim 2019 r. w ramach seminarium "Przyroda i usługi ekosystemów w mieście" na studiach magisterskich Usługi ekosystemów w IHI Zittau powstało siedem prac studenckich, które poświecone były kwestii, jak mogą być poprawione usługi ekosystemowe na obszarach miejskich. Studenci z różnych krajów najpierw definiowali, jakim kontekstem lokalnym będą się zajmować. W większości przypadków sięgali do dobrze im znanych swoich miast rodzinnych. Po zidentyfikowaniu konkretnego problemu w świadczeniu usług ekosystemów dla danego miasta poprzez kwerendę literatury, studenci opracowywali różne strategie mające na celu zwiększenie wybranych usług ekosystemów. W celu opracowania strategii mogli nie tylko zastosować wiedzę transferową, którą zdobyli w trakcie dotychczasowych studiów. Ponadto podczas seminarium zaprezentowano różne strategie zwiększania miejskich usług ekosystemów i poddano je analizie m.in. podczas wycieczki studyjnej.

Moduł Przyroda i usługi ekosystemów w mieście (semestr letni2018)

W trakcie prac projektowych studenci zidentyfikowali potencjał przyrody w mieście jak również możliwości lepszej realizacji i wykorzystania istniejącej przyrody miejskiej w Görlitz lub Zittau. W oparciu o tę analizę potencjału opracowano koncepcje nowych miejsc, form kształtowania i społecznych możliwości wykorzystania przyrody miejskiej w obu miastach. Wyniki analizy zostały przedstawione w prezentacji posterowej.

Poster Lee Newton    Poster Mat Nayan Balasubramanian  

Poster Muehlich Romelli

Autorzy plakatów 1-3: Lee & Newton; Mat Nayan & Balasubramanian; Romelli & Mühlich,

„Bulwar Königshufen“

Spacerowy bulwar na osiedlu z wielkiej płyty?  W ramach modułu „Ekologiczna rewitalizacja miast“ studenci na kierunku magisterskim „Zagospodarowanie przestrzenne i zasoby przyrodnicze“ mieli za zadanie w semestrze zimowym 2017/2018 wypracowanie idei ożywienia i zazielenienia centralnej osi osiedla mieszkaniowego Königshufen w Görlitz. Powstały cztery prace – projekty, które zostały przedłożone spółce mieszkaniowej Wohnungsbaugesellschaft KommWohnen Görlitz GmbH jako propozycje przebudowy osiedla.


Krynica: Röthig / Schlender

Matryca Rewitalizacji Miasta

  
Uczniowie w rozmowie z Herrn Menzel (Zdjęcie: Constanze Zöllter/ IÖR)

Studenci na kierunku magisterskim „Zagospodarowanie przestrzenne i zasoby przyrodnicze“ Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie zajmowali się w semestrze letnim roku akademickiego 2017 relacją między ochroną zabytków a rewitalizacją w miastach z zabytkową tkanką architektoniczną. Punktem wyjścia była opracowana w Görlitz Matryca Rewitalizacji Miasta. Studenci zapoznali się z tym instrumentem w ramach zajęć dydaktycznych oraz wycieczki studyjnej. W pracy projektowej mieli następnie za zadanie zastosowanie zebranej wiedzy o Matrycy w odniesieniu do innej dzielnicy Görlitz. Ponadto studenci zebrali informacje nt. podejścia innych miast w całych Niemczech do kwestii rozwoju miast i ochrony zabytków. Projekt był realizowany we współpracy z Wydziałem Rozwoju Miasta Görlitz.


Krynica: Andresen / Gähler / Hayek / Richter

Konkurs "Wizje przyszłości zielonego miasta – zieleń na ciasnej przestrzeni"

W semestrze zimowym 2016/2017 studenci kierunku magisterskiego „Rozwój przestrzenny i zasoby naturalne“ Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie biorą udział w konkursie „Wizje przyszłości zielonego miasta – zieleń w ciasnej przestrzeni” Federalnego Instytutu Badań Budownictwa, Miast i Przestrzeni (BBSR). Dla trzech obszarów projektowych w Berlinie (Stare Miasto Spandau, Charlottenburg – Stuttgarter Platz, Lichtenberg – Frankfurter Allee) zgłoszono zapotrzebowanie na innowacyjne i zasadniczo możliwe do zrealizowania pomysły na rzecz poprawy dostępności terenów zielonych w gęsto zabudowanych dzielnicach.

Zintegrowany Rozwój Miasta: Koncept Zagospodarowania Wolnych Przestrzeni Görlitz-Brautwiesenbogen

https://izs-goerlitz.ioer.de/fileadmin/_processed_/d/0/csm_gueterbahnhof_goerlitz_sr_f4a946561e.jpg   eine Menschengruppe steht im Vordergrund (die Rücken zum Fotograf), vor einem Gelände, und betrachtet die im Hintergrund stehenden Häuserreihe    https://izs-goerlitz.ioer.de/fileadmin/_processed_/d/0/csm_brache_bahn_sr_c4ce67ea26.jpg
Teren starego dworca towarowego w Görlitz, Widok na część ulicy Brautwiesenstraße, Sukcesja ekologiczna na nieużytkach kolejowych (Zdjęcie: S. Rößler)

Studenci kierunku Zagospodarowania Przestrzeni i Zarządzania Zasobami Naturalnymi Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie, opracowywali w semestrze letnim 2016, Projekt Rozwoju Miasta Görlitz-Brautwiesenbogen. Przy współpracy z Urzędem do Spraw Rozwoju Miasta Görlitz, przygotowane zostały pomysły, obejmujące znaczną część śródmieścia, których zadaniem było wdrożenie konceptu, bazującego na zagospodarowaniu terenów wolnych. Obszar projektu jest przykładem wyzwań zintegrowanego rozwoju, z jakimi zmagają się małe i średnie miasta w czasach zmian demograficznych oraz socjoekonomicznych.

Zintegrowany rozwój miasta: Miasto-ogród Görlitz-Königshufen

https://izs-goerlitz.ioer.de/fileadmin/Bilder/projekte/IZS_IMG_4247.jpg
Dzielnica miastra Görlitz-Königshufen (Zdjęcie: Stefanie Rößler)

W ramach projektu w semestrze letnim 2015, studenci kierunku Zagospodarowania Przestrzeni i Zarządzania Zasobami Naturalnymi Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie, zajmowali się miasto-ogrodem Königshufen. Przy współpracy ze spółdzielnią mieszkaniową KOMMWOHNEN GmbH opracowane zostały strategie realizacji przebudowy miasta oraz pomysły na przeniesienie koncepcji miasta-ogrodu na wielki zespół mieszkaniowy w północnej części miasta Görlitz.

Kształcenie na studiach II stopnia na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie oraz Międzynarodowym Instytucie Szkoły Wyższej Zittau (IHI)

W semestrze letnim 2015, podczas seminariów odbywających się w ramach kierunku Koordynowania Projektów (studia magisterskie) oraz dwusemestrowego kierunku Integracyjnego Koordynowania Projektów (studia magisterskie), studenci opracowywali projekt w mieście Zittau. Głównym zadaniem było rozwinięcie spacerów miejskich w formie podchodów. Wynikiem tego projektu jest gra w karty "Specery miejskie po Zittau – graj i odkrywaj miasto". Projekt powstał przy współpracy Centrum Wspierania Gospodarki Zittau oraz Centrum Informacji Turystycznej.

Zintegrowany rozwój miasta: Strategia rozwoju dzielnicy Görlitz-Weinhübel

https://izs-goerlitz.ioer.de/fileadmin/_processed_/b/f/csm_roessler_altstadt_c6c1339375.jpg   Foto zeigt Straßenbahnhaltestelle in Görlitz-Weinhübel
Görlitz-Weinhübel (Zdjęcie: S. Rößler)

W semestrze letnim 2014, studenci kierunku Zagospodarowania Przestrzeni i Zarządzania Zasobami Naturalnymi (studia magisterskie) Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie, przygotowali w ramach projektu semestralnego Strategię Rozwoju Dzielnicy Görlitz-Weinhübel. Przy współpracy z Urzędem do Spraw Rozwoju Miasta Görlitz, opracowane zostały tematy przebudowy miasta, włączenia do krajobrazu oraz funkcji dzielnicy w przyszłości.