Aktualności
Centrum
Team
Partnerzy
Budynek
Historia
Projekty badawcze
Nauczanie
Wydarzenia
Kontakt


Pracownicy

Robert Knippschild, Prof. uniw. dr inż.

Kontakt

R.Knippschild[...]ioer.de
Tel. (Görlitz) +49 (0) 3581 7924791, Tel. (Dresden) +49 (0) 351 4679 216

Specjalizacja

 • Strategie i instrumenty zrównoważonego rozwoju miast
 • Miasta przygraniczne
 • Jakość życia w miastach i regionach
 • Kooperacja międzysamorządowa i transgraniczna, Urban and Regional Governance

  Prowadzone obecnie zajęcia dydaktyczne
  Moduł Ekologiczna rewitalizacja miast (studia magisterskie Rozwój przestrzenny i zasoby naturalne, moduł UWMRN 2.6)

  Kariera zawodowa

  Od lipca 2016 r.Dyrektor Interdyscyplinarne Centrum Transformacyjnej Rewitalizacji Miast w IÖR i profesor uniwersytecki w Międzynarodowym Instytucie Szkolnictwa Wyższego (IHI) w Zittau – Cetralnej Placówce Naukowej Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie
  2015-2016Pracownik naukowy w IÖR, zespół badawczy Zagadnienia i Perspektywy Strategiczne
  2007-2015Niezależny konsultant ds. europejskiego rozwoju miast i rozwoju regionalnego
  2009-2014

  Profesury zastępcze na Brandenburskim Uniwersytecie Technicznym w Cottbus i na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie

  Katja Friedrich, dr inż., architektura

  Kontakt

  Tel. +49 (0)351 4679 297
  k.friedrich[...]ioer.de

  Specjalizacja

  • zawłaszczenie przestrzeni i korzystanie z substancji budowlanej
  • teoria architektury
  • rewitalizacja obszarów miejskich, proces tworzenia wizji a miasta graniczne
  • architektura tymczasowa

  Kariera zawodowa

  Seit  08/2019pracownik naukowy w IÖR / Interdyscyplinarne Centrum Transformacyjnej Rewitalizacji Miast (IZS)
  2005-2010nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Zawodowej Zittau/Görlitz, przedmiot urbanistyka na kierunkach studiów architektura, gospodarka mieszkaniowa i zarządzanie nieruchomościami
  1999-2003pracownik naukowy w IÖR, projekt "Miasto 2030 – wspólna wizja Europamiasto Görlitz/Zgorzelec"

  Ritu Goerge Kaliaden, mgr, współpraca międzynarodowa w rozwoju miast, doktorantka

  Kontakt

  R.Kaliaden@ioer.de
  Tel. +49 (0) 3581 7924794

  Obszary specjalizacji

  • rozwój miast w Europie i Azji Południowej
  • socjoprzestrzenne krajobrazy miejskie
  • funkcje tymczasowe w miastach
  • studia migracyjne

  Rozwój zawodowy

  od 2018doktorantka w IÖR / Interdyscyplinarnym Centrum Ekologicznej Rewitalizacji Miast (IZS)
  2017pracownik naukowy w Sattva Consulting, Bangalore
  2016menadżer programu w The/Nudge Foundation, Bangalore
  2015menadżer projektów w Knight Frank Property Services Pvt Ltd, Bangalore

  Sarah Hauck, Sekretarka

  Kontakt

  S.Hauck[...]ioer.de 
  Tel. +49 (0) 3581 7924791

  Kariera zawodowa

  Od 2017 r.Sekretarz Interdyscyplinarne Centrum Transformacyjnej Rewitalizacji Miast (IZS)
  2015-2016Pracownica Administracji Ogólnej KommWohnen Service GmbH w Görlitz
  2012-2015Praktyczna nauka zawodu specjalisty w obrocie nieruchomościami w KommWohnen Service GmbH w Görlitz

  Sebastian Heer, dr phil., politolog

  Kontakt

  S.Heer@ioer.de
  Tel. +49 (0) 351 4679193

  Obszary specjalizacji

  • instytucjonalne i społeczne procesy transformacyjne | instytucjonalne analizy strukturalne, funkcjonalne i rozwojowe
  • polityczne procesy decyzyjne | badania parlamentaryzmu | analiza polityczno-sektorowa
  • procesy konstrukcji rzeczywistości społecznej
  • metodyka empirycznych badań socjologicznych

  Rozwój zawodowy

  od 2018pracownik naukowy w Instytucie Leibniza Ekologicznego Rozwoju Przestrzennego w Dreźnie (IÖR)
  2014-2018pracownik naukowy w projektach badawczych i kooperacyjnych w dziedzinach badań nad parlamentaryzmem, zarządzania procesami politycznymi, edukacji społeczno-politycznej i partycypacji obywatelskiej
  2009-2014pracownik naukowy w specjalnym klastrze badawczym 804 "Transcendencja a wspólnota", Uniwersytet Techniczny w Dreźnie
  2007-2009pracownik naukowy w specjalnym klastrze badawczym 537 "Instytucjonalność i historyczność"/ Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Techniczny w Dreźnie

  Marek Jaskólski, dr nauk o ziemi i środowisku

  Kontakt

  M.Jaskolski[...]ioer.de

  Specjalizacja

  • Wzajemnie odziaływanie człowieka i środowiska
  • Antropopresja & zagrożenia środowiskowe
  • Strategie planistyczne, strategie rozwoju, planowanie przestrzenne
  • Metodyka GIS & ocen oddziaływań środowiskowych, analizy przestrzenne

  Kariera zawodowa

  Od lutego 2021pracownik naukowy w IÖR / Interdyscyplinarnym Centrum Ekologicznej Rewitalizacji Miast (IZS)
  2015-2021Doktorant Uniwersytetu Wrocławskiego; rozprawa pt.: Antropogeniczne i środowiskowe interakcje w strefie brzegowej na obszarze arktycznym
  Od października 2010Zajmuję się zawodowo planowaniem przestrzennym

  Bettina Knoop, M.A. Geografia

  Kontakt

  B.Knoop[...]ioer.de 
  Tel. +49 (0) 3581 7924794

  Specjalizacja

  • Kurczenie się miast
  • Miasta staroprzemysłowe
  • Rewitalizacja Miast
  • Socjologia miast
  • Fokus regionalny: Europa Środkowa

  Prowadzone obecnie zajęcia dydaktyczne

  Moduł Nature and Ecosystem Services in the city (Master Ecosystem Services, International Institute Zittau)

  Kariera zawodowa

  Od  2017pracownica naukowa TU Dresden (IHI Zittau) / Interdyscyplinarne Centrum Transformacyjnej Rewitalizacji Miast (IZS)
  2013-2017

  pracownica naukowa Uniwersitet Passau,  Antropogeografia

  Stefanie Rößler, dr inż. architektury krajobrazu

  Kontakt

  S.Roessler[...]ioer.de
  Tel. +49 (0) 351 4679 191

  Specjalizacja

  • Przekształcenia miast i wolne przestrzenie
  • Łagodzenie skutków zmian klimatycznych w miastach
  • Instrumenty planowania miast i wolnych przestrzeni
  • Rozwój wolnych przestrzeni w kurczących się miastach
  • Miejska bioróżnorodność
  • Rozwój miastkich terenów poprzemysłowych

   Kariera zawodowa

   od lipca    2016 r.

   dyrektor projektu w Interdyscyplinarne Centrum Transformacyjnej Rewitalizacji Miast (IZS)
   2014-2016Koordynacja Interdyscyplinarnego Centrum Ekologicznej Rewitalizcji Miast
   od 2003 r.Pracownica naukowa IÖR

   Jessica Theuner, mgr-inż. planowania przestrzennego

   Kontakt

   J.Theuner@ioer.de
   Tel. +49 (0) 3581 7924796

   Specjalizacja

   • strategiczny rozwój regionalny
   • instrumenty i strategie planowania urbanistycznego
   • badania socjo-ekologiczne

   Kariera zawodowa

   od 2019 r.   

   pracownik naukowy w IÖR / Interdyscyplinarne Centrum Transformacyjnej Rewitalizacji Miast (IZS)

   Constanze Zöllter, mgr geografii

   Kontakt

   C.Zoellter[...]ioer.de 
   Tel. +49 (0) 3581 7924792

   Specjalizacja

   • Rozwój rynku mieszkaniowego
   • Przekształcenia miast i planowanie wolnych przestrzeni
   • Rozwój miast i rozwój regionalny

   Kariera zawodowa

   Od 2015 r.pracownica naukowa IÖR / Interdyscyplinarne Centrum Transformacyjnej Rewitalizacji Miast (IZS)
   2014referentka projektu poświęconego zadaniom transferowym w programie federalnym LernenvorOrt Powiat Görlitz, wydział ds. Szkolnictwa i Sportu