Aktualności
Centrum
Projekty badawcze
Nauczanie
Wydarzenia
Kontakt


Aktualności

Zdjęcie: Ricardo Vigh/IÖR

Zdjęcie: Robert Knippschild/IÖR

Zdjęcie: Robert Knippschild/IÖR

27 listopada 2018
3. Rozmowy Europamiasta

"Różnorodność biologiczna w mieście – wartość dodana dla człowieka i przyrody?"
Miasta oferują z jednej strony szczególne warunki życia dla fauny i flory. Z drugiej strony osadnictwo stanowi również zagrożenie dla ich siedlisk.
W obrębie Görlitz istnieją obecnie liczne tereny zielone, w tym parki, kolonie ogrodów działkowych oraz powierzchnie zbliżone do naturalnych. Liczne nieużytki, jak np. na terenie Brautwiesenbogen tworzą ponadto potencjał jeszcze silniejszego podkreślenia znaczenia miejskiej różnorodności roślin, zwierząt i ich siedlisk w przyszłości. Spotkanie będzie tłumaczone symultanicznie na język polski oraz niemiecki.

Görlitz │  o godzinie 17:00-18:30 │ w IZS, przy Gottfried-Kiesow-Platz nr 1
Dalsze informacje


16 - 17 listopada 2018
"Quo vadis, Görlitz? Kongres przyszłości!"

Co przyszłość przyniesie Görlitz? Jakie wyobrażenia o przyszłym rozwoju miasta panują w administracji, polityce, gospodarce i społeczeństwie obywatelskim? Jakie decyzje muszą być podejmowane już dziś, aby długofalowo umożliwić pozytywny rozwój?
Tym zagadnieniom poświęcony jest Kongres przyszłości, organizowany w otwartym, partycypatywnym formacie, na bazie naukowego spojrzenia na rozwój miast średniej wielkości takich jak Görlitz.
Kongres przyszłości jest organizowany wspólnie przez stowarzyszenie Aktionskreis für Görlitz oraz Instytut Transformacji, Mieszkalnictwa i Społecznego Rozwoju Przestrzennego - TRAWOS i Interdyscyplinarne Centrum Ekologicznej Rewitalizacji Miast - IZS.

Miejsce wydarzenia: Campus Görlitz der Hochschule Zittau/Görlitz
Dalsze informacje: http://www.aktionskreis-goerlitz.de/zukunftskongress/